مهر نوشت: شاخص آلودگی هوای تهران در حال حاضر بر اساس پالایش صورت گرفته روی عدد ۷۹ بوده و در بازه قابل قبول و در مرز آلودگی قرار دارد. بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران شاخص آلودگی هوا در ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۷۸ یعنی بازه قابل قبول قرار داشته […]

آخرین وضعیت کیفیت هوای تهران

مهر نوشت: شاخص آلودگی هوای تهران در حال حاضر بر اساس پالایش صورت گرفته روی عدد ۷۹ بوده و در بازه قابل قبول و در مرز آلودگی قرار دارد.

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران شاخص آلودگی هوا در ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۷۸ یعنی بازه قابل قبول قرار داشته است.

همچنین شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر اساس پالایش صورت گرفته تا این لحظه روی عدد ۷۹ بوده و در بازه قابل قبول البته در مرز آلودگی قرار دارد.

از ابتدای سال تاکنون برای پایتخت، ۸ روز هوای پاک، ۴۲ روز هوای قابل قبول و یک روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

پایتخت‌نشینان در مقایسه با سال گذشته ۲ روز هوای پاک و ۳۶ روز هوای قابل قبول، ۱۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲ روز هوای ناسالم و یک روز هوای خطرناک را تجربه کرده بودند.

بیشتر بخوانید:

تنفس هوای مطلوب در تهران

۳۵۲۳۶

۳۵۲۳۶ش