یک کاربرد شبکه مجازی از خودرو صفر کوییک تحویل گرفته شده ویدیو منتشر کرده است که بدون حرکت خودرو آمپر بالا رفته است. منبع: خبرفوری دریافت ۲ MB ۲۶۵ ۳۵

ببینید | اتفاقی عجیب برای ماشین صفر کیلومتر سایپا

یک کاربرد شبکه مجازی از خودرو صفر کوییک تحویل گرفته شده ویدیو منتشر کرده است که بدون حرکت خودرو آمپر بالا رفته است. منبع: خبرفوری

دریافت ۲ MB

۲۶۵ ۳۵