ایسنا نوشت: همایش بین‌المللی هندسه نظم جدید، صبح چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت با حضور و سخنرانی محمد باقر قالیباف و سخنرانی سردار اسماعیل احمدی مقدم، رییس دانشگاه عالی دفاع ملی، سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و میهمانان خارجی از کشورهای مختلف برگزار شد. بیشتر بخوانید: خاتمی: انقلاب از مسیر خود «منحرف» شده / […]

قالیباف، فرماندهان ارشد سپاه و ارتش و نظامیان خارجی در «هندسه نظم جدید» + عکس ها

ایسنا نوشت: همایش بین‌المللی هندسه نظم جدید، صبح چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت با حضور و سخنرانی محمد باقر قالیباف و سخنرانی سردار اسماعیل احمدی مقدم، رییس دانشگاه عالی دفاع ملی، سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و میهمانان خارجی از کشورهای مختلف برگزار شد.

4834095.jpg

قالیباف به جمع فرماندهان ارشد سپاه و ارتش و نظامیان خارجی در «هندسه نظم جدید» رفت + عکس ها

قالیباف به جمع فرماندهان ارشد سپاه و ارتش و نظامیان خارجی در «هندسه نظم جدید» رفت + عکس ها

قالیباف به جمع فرماندهان ارشد سپاه و ارتش و نظامیان خارجی در «هندسه نظم جدید» رفت + عکس ها

قالیباف به جمع فرماندهان ارشد سپاه و ارتش و نظامیان خارجی در «هندسه نظم جدید» رفت + عکس ها

1.jpg

3.jpg

7.jpg

8.jpg

قالیباف به جمع فرماندهان ارشد سپاه و ارتش و نظامیان خارجی در «هندسه نظم جدید» رفت + عکس ها

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۱۷