ایلنا نوشت:مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در اسفند ۱۴۰۱ با ماه مشابه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده کاهش ۱۰ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه اسفند سال جاری از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت […]

ایلنا نوشت:مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در اسفند ۱۴۰۱ با ماه مشابه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده کاهش ۱۰ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور است.

نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه اسفند سال جاری از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت عرضه‌شده انواع طیور کشتار شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در اسفند ۱۴۰۱ جمعاً ۱۸۶.۲۰۵ تن گزارش شده، که سهم گوشت ماکیان (مرغ و خروس) بیش از سایر انواع طیور بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت ماکیان (مرغ و خروس) با ۱۸۰.۱۲۶ تن، ۹۶.۷ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت بوقلمون با ۲.۰۷۸ تن، شترمرغ با ۱۲۰ تن، و سایر انواع طیور با ۳.۸۸۱ تن، به‌ترتیب ۱.۱ درصد، ۰.۱ درصد و ۲.۱ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در اسفند ۱۴۰۱ با ماه مشابه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده کاهش ۱۰ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت طیور در اسفند ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل برای ماکیان (مرغ و خروس) ۱۰ درصد، برای بوقلمون ۲۴ درصد، برای بلدرچین ۴۳ درصد، برای شترمرغ ۱۹ درصد کاهش، و برای سایر انواع طیور ۱۰ درصد افزایش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در اسفند ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل (بهمن) در حدود ۴ درصد کاهش داشته است.

بیشتر بخوانید:

۳۵۲۱۷