یک عقاب برای شکار یک ماهی ۳ بار زیر آب کشیده می‌شود، اما سرانجام با یک ماهی بزرگ پومپانو از آب بیرون می‌آید. منبع: خبرفوری دریافت ۶ MB ۲۶۵ ۳۵

یک عقاب برای شکار یک ماهی ۳ بار زیر آب کشیده می‌شود، اما سرانجام با یک ماهی بزرگ پومپانو از آب بیرون می‌آید. منبع: خبرفوری

دریافت ۶ MB

۲۶۵ ۳۵