سید محمد رضا هاشمی، استاندار سمنان گفت: سازمان بورس اوراق بهادار می تواند با ارائه آموزش ها در حوزه سواد مالی و تامین مالی شرکت های دانش بنیان ، در تحقق رشد اقتصادی کشور نقش آفرینی مطلوب داشته باشد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان؛ سید محمد رضا هاشمی، استاندار سمنان روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت […]

سازمان بورس می تواند نقش موثر در تحقق رشد اقتصادی کشور ایفا کند

سید محمد رضا هاشمی، استاندار سمنان گفت: سازمان بورس اوراق بهادار می تواند با ارائه آموزش ها در حوزه سواد مالی و تامین مالی شرکت های دانش بنیان ، در تحقق رشد اقتصادی کشور نقش آفرینی مطلوب داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان؛ سید محمد رضا هاشمی، استاندار سمنان روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ در همایش تامین مالی از بازار سرمایه در استان با حضور مدیرعامل سازمان بورس اوراق بهادار ایران در محل سالن یادگارامام(ره) استانداری گفت: تفاوت بازار بورس با بازار سنتی، بحث شفافیت مالی، رسمیت و پشتیبانی قانونی موجود در حوزه بازار سرمایه بوده که امری بسیار قابل توجه و ارزنده است.

وی با بیان اینکه بیش از یک دهه است که مباحث مرتبط با اقتصاد و تولید توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید است و در سال گذشته نیز توجه به شرکت های دانش بنیان صورت گرفت ، افزود: لذا در این راستا می توان با تامین مالی از بازار سرمایه برای شرکت های دانش بنیان، بیش از پیش این‌ مهم‌ را محقق نمود.

هاشمی ادامه داد: در حوزه مالی و رشد اقتصادی، ما امروز نیاز به سواد مالی تخصصی داریم که می تواند در مدیریت امور در شرکت های تولیدی موثر و نهایتا تحقق رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه پارک علم و فناوری استان رتبه دوم کشور را در سال گذشته به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: میانگین نرخ با سوادی بالای استان و بالاتر از میانگین کشوری، استان سمنان را به یک استان دانشگاهی تبدیل کرده و بستر برای رشد اقتصادی، افزایش بهره وری و رشد صادرات به تبع آن مهیا شده است.

استاندار سمنان اذعان داشت: بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد استان است که باید بیش از پیش به آن توجه ویژه صورت گیرد،چرا که می تواند در حوزه های مختلف نقش بسیار تعیین کننده ای داشته باشد و منجر به کسب موفقیت های متعدد در حوزه اقتصادی گردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: مسیر های توسعه در سطح استان با کمک‌ از بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت و پتانسیل های این حوزه محقق خواهد شد.

استاندار سمنان در پایان‌ گفت: ضرورت دارد تا امروز و با برگزاری همایش تامین مالی از بازار سرمایه، کارگاره های افزایش سواد مالی در سطح استان به صورت مستمر برگزار شود.