قلعه ای به وسعت بیش از ۲ هکتار در نزدیکی روستای حسن‌آباد با عنوان قلعه تقی‌آباد در شهرستانسمنان در میان زمین های کشاورزی کنار جاده نگاه علاقه مندان به آثار تاریخی وقدیمی را به خود جلب می کند.

قلعه ای به وسعت بیش از ۲ هکتار در نزدیکی روستای حسن‌آباد با عنوان قلعه تقی‌آباد در شهرستانسمنان در میان زمین های کشاورزی کنار جاده نگاه علاقه مندان به آثار تاریخی وقدیمی را به خود جلب می کند.