همشهری نوشت: برخی مکمل‌ها هستند که مصرف آنها در سنین بالا با عارضه‌هایی همراه است و توصیه می‌شود اگر می‌خواهیم مکمل مصرف کنیم، با دستور پزشک باشد. کد خبر ۱۷۶۴۹۶۹

مصرف این مکمل‌ها بعد از ۵۰ سالگی ممنوع!

همشهری نوشت: برخی مکمل‌ها هستند که مصرف آنها در سنین بالا با عارضه‌هایی همراه است و توصیه می‌شود اگر می‌خواهیم مکمل مصرف کنیم، با دستور پزشک باشد.

کد خبر ۱۷۶۴۹۶۹