فلسطینی‌ها با پرتاب موشک‌های مقاومت به سمت شهرک‌های هم مرز با نوار غزه پاسخ رژیم صهیونیستی را داد./دانشجو دریافت ۱ MB ۲۶۱ ۳۵

فلسطینی‌ها با پرتاب موشک‌های مقاومت به سمت شهرک‌های هم مرز با نوار غزه پاسخ رژیم صهیونیستی را داد./دانشجو

دریافت ۱ MB

۲۶۱ ۳۵