جدل مجازی جلیل محبی و احمد نادری موردتوجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است. جلیل محبی، دبیر پیشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر: چیزی که مشاهده کردم نابلدی کار بود. بی فکری و باندبازی موج میزد. قدرت طلبی افراد بی صلاحیت در اوج ‏بود. یک روز کیف و وسایلم را برداشتم و […]

«جدل مجازی» تند دبیر پیشین ستاد نهی از منکر و مدیرعامل خبرگزاری دولت

جدل مجازی جلیل محبی و احمد نادری موردتوجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.

  • جلیل محبی، دبیر پیشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر: چیزی که مشاهده کردم نابلدی کار بود. بی فکری و باندبازی موج میزد. قدرت طلبی افراد بی صلاحیت در اوج ‏بود. یک روز کیف و وسایلم را برداشتم و برگشتم.
  • علی نادری،مدیرعامل خبرگزاری ایرنا: آسان‌ترین کار بستن کیف و بیرون آمدن و بعد تخریب آنجاییست که به تو اعتماد کرده، محرم اسرارت دیده بودند و به خانه خود راه داده بودند.

«جدل مجازی» تند دبیر پیشین ستاد نهی از منکر و مدیرعامل خبرگزاری دولت

«جدل مجازی» تند دبیر پیشین ستاد نهی از منکر و مدیرعامل خبرگزاری دولت

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۱