خبرگزاری CNN به نقل از منبع خود نوشت:در آستانه ضدحمله اوکراین موشک کروز را از انگلیس دریافت کرد. مدتی پیش ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس در نشست مونیخ گفته بود که انگلیس اولین کشوری خواهد بود که اوکراین را به سلاح های دوربرد مجهز خواهد کرد.

خبرگزاری CNN به نقل از منبع خود نوشت:در آستانه ضدحمله اوکراین موشک کروز را از انگلیس دریافت کرد. مدتی پیش ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس در نشست مونیخ گفته بود که انگلیس اولین کشوری خواهد بود که اوکراین را به سلاح های دوربرد مجهز خواهد کرد.