صهیونیست‌ها با رسیدن موشک‌های مقاومت فلسطین به منطقه حولون واقع در نزدیکی تل‌آویو و فعال شدن پدافند موشکی صهیونیست‌ها از تکرار اصابت این موشک‌ها وحشت‌زده شدند./مهر دریافت ۴ MB ۲۶۱ ۳۵

صهیونیست‌ها با رسیدن موشک‌های مقاومت فلسطین به منطقه حولون واقع در نزدیکی تل‌آویو و فعال شدن پدافند موشکی صهیونیست‌ها از تکرار اصابت این موشک‌ها وحشت‌زده شدند./مهر

دریافت ۴ MB

۲۶۱ ۳۵