رسانه های صهیونیستی از قطع شدن برق در شهرک‌های اطراف نوار غزه و به صدا درآمدن آژیر در شهر اشغالی حولون خبر دادند. تل آویو آماج حملات موشکی قرار گرفته است./روزنامه ایران دریافت ۴۲ KB ۲۶۱ ۳۵

رسانه های صهیونیستی از قطع شدن برق در شهرک‌های اطراف نوار غزه و به صدا درآمدن آژیر در شهر اشغالی حولون خبر دادند. تل آویو آماج حملات موشکی قرار گرفته است./روزنامه ایران

دریافت ۴۲ KB

۲۶۱ ۳۵