تیم ملی فوتبال ایران سابقه روشنی در تقابل با همگروهان خود در جام ملت‌های آسیا دارد.

تیم ملی فوتبال ایران سابقه روشنی در تقابل با همگروهان خود در جام ملت‌های آسیا دارد.