عصر ایران نوشت: مگر در این دو میلیون سال و اندی که میلیاردها کودک زاده شده اند، به طمع وام و مرخصی و بیمه و سهمیه خودرو بوده است؟ انسان ها همواره با امید به آینده زاد و ولد می کنند. – خانم انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور گفته است: "کمتر از ۳۰ درصد از […]

در تکمیل «فرمایش» خانم خزعلی ...

عصر ایران نوشت: مگر در این دو میلیون سال و اندی که میلیاردها کودک زاده شده اند، به طمع وام و مرخصی و بیمه و سهمیه خودرو بوده است؟ انسان ها همواره با امید به آینده زاد و ولد می کنند.

  • – خانم انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور گفته است: "کمتر از ۳۰ درصد از دلایل عدم فرزندآوری، اقتصادی بوده، بیشتر آن فرهنگی، نوع نگاه به زندگی، نوع توقع از زندگی و مصلحت‌اندیشی شخصی است."درباره آن ۳۰ درصد اطلاعی نداریم ولی یک نکته را در تکمیل فرمایش ایشان عرض می کنیم و آن این که اگر بسیاری از زوج ها، اساساً تمایلی به بچه دار شدن ندارند یا نمی خواهند فرزند دوم یا سوم و بیشتر داشته باشند، یکی از مهم ترین علت ها، نداشتن دورنمایی ولو نسبتاً مشخص از آینده است. زوج ها می گویند به فرض این که بچه ای به دنیا آوردیم و آب و نانش را هم تامین کردیم؛ چه آینده ای در انتظار او خواهد بود؟
  • بی آینده بودن، خیلی چیزها را از انسان می گیرد خانم خزعلی! حتی غریزه زیبای پدر یا مادر بودن را.
  • اگر شماها که در قدرت هستید، کشتی ایران را در مسیر امید و آینده روشن بیندازید، برای افزایش فرزندآوری، نیازی به مشوق های دولتی نخواهد بود. مگر در این دو میلیون سال و اندی که میلیاردها کودک زاده شده اند، به طمع وام و مرخصی و بیمه و سهمیه خودرو بوده است؟ انسان ها همواره با امید به آینده زاد و ولد می کنند. زیاده عرضی نیست!

    بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰