‏اخباری ناخوشایند از ‎آموزش و_پرورش به گوش می رسد که بسیار مایه تأسف است! جلال محمودزاده، نماینده مهاباد نوشت: ‏اخباری ناخوشایند از ‎آموزش و_پرورش به گوش می رسد که بسیار مایه تأسف است! اینکه جمعی از ‎معلمان درچندین استان به بهانه اتهام شرکت دراعتراضات وتحصن های صنفی ازشمولیت قانون ‎رتبه بندی محروم شده اند!! لذا […]

«محرومیت از رتبه‌بندی» برخی معلمان به اتهام «شرکت در اعتراضات» / نماینده مجلس: ‎رئیس‌جمهور سریعا، ورود کند

‏اخباری ناخوشایند از ‎آموزش و_پرورش به گوش می رسد که بسیار مایه تأسف است!

جلال محمودزاده، نماینده مهاباد نوشت:

  • ‏اخباری ناخوشایند از ‎آموزش و_پرورش به گوش می رسد که بسیار مایه تأسف است!
  • اینکه جمعی از ‎معلمان درچندین استان به بهانه اتهام شرکت دراعتراضات وتحصن های صنفی ازشمولیت قانون ‎رتبه بندی محروم شده اند!!
  • لذا ‎رئیس جمهور سریعا به این موضوع ورود و با عاملین این اقدام غیرقانونی برخورد نماید.

«محرومیت از رتبه‌بندی» برخی معلمان به اتهام «شرکت در اعتراضات» / نماینده مجلس: ‎رئیس‌جمهور سریعا، ورود کند

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰