خبرگزاری «اسپوتنیک» با انتشار تصاویری از ورود نخست‌وزیر سابق پاکستان به دادگاه تحت تدابیر شدید امنیتی خبر داد. قرار است در این جلسه دادگاه به پرونده صدور قرار وثیقه برای او رسیدگی شود. منبع: فارس

خبرگزاری «اسپوتنیک» با انتشار تصاویری از ورود نخست‌وزیر سابق پاکستان به دادگاه تحت تدابیر شدید امنیتی خبر داد. قرار است در این جلسه دادگاه به پرونده صدور قرار وثیقه برای او رسیدگی شود. منبع: فارس