فارس نوشت: تمبر یادبود ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش که در قالب ماموریت کد ۳۶۰ درجه توانست ماموریت دریانوردی به دور دنیا را انجام دهد توسط فرمانده نیروی دریایی ارتش رونمایی شد. بیشتر بخوانید: چرا حضور ناوهای ایران در قاره آمریکا باعث نگرانی شد؟ فرمانده کل ارتش: امروز پرچم جمهوری اسلامی ایران در «حیاط خلوت […]

رونمایی از «تمبر یادبود» ماموریت موفق دریانوردی به دور دنیای «ناوگروه ۸۶» + عکس‌ها

فارس نوشت: تمبر یادبود ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش که در قالب ماموریت کد ۳۶۰ درجه توانست ماموریت دریانوردی به دور دنیا را انجام دهد توسط فرمانده نیروی دریایی ارتش رونمایی شد.

رونمایی از «تمبر یادبود» ماموریت موفق دریانوردی به دور دنیای «ناوگروه ۸۶» + عکس‌ها

رونمایی از «تمبر یادبود» ماموریت موفق دریانوردی به دور دنیای «ناوگروه ۸۶» + عکس‌ها

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰