گل دوم پرسپولیس توسط ترابی در دقیقه ۳۵ به گل گهر به ثمر رسید. دریافت ۲ MB ۲۶۶ ۳۵

گل دوم پرسپولیس توسط ترابی در دقیقه ۳۵ به گل گهر به ثمر رسید.

دریافت ۲ MB

۲۶۶ ۳۵