فرهیختگان نوشت: توانگر نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: شما و حزب شما به دنبال آن هستید … در انتخاباتی حداقلی، برخلاف توصیه رهبر حکیم انقلاب مبنی بر افزایش مشارکت و انتخابات حداکثری، از رای آوری خود مطمئن شوید و بتوانید منافع سیاسی خود را کسب کنید. مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در نامه ای […]

 نامه انتقادی به دبیرکل جبهه پایداری /  «ضربه کاری» به انقلاب و نظام می‌زنید

فرهیختگان نوشت: توانگر نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: شما و حزب شما به دنبال آن هستید … در انتخاباتی حداقلی، برخلاف توصیه رهبر حکیم انقلاب مبنی بر افزایش مشارکت و انتخابات حداکثری، از رای آوری خود مطمئن شوید و بتوانید منافع سیاسی خود را کسب کنید.

  • مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در نامه ای به صادق محصولی دبیر کل جبهه پایداری نوشت: مواضع آقایان آقاطهرانی و جلالی حرف‌های قبلی اینجانب را ثابت کرد و نشان داد که شما و حزب شما به دنبال آن هستید که با سوء استفاده از حساسیت افکار عمومی و به خصوص جریان انقلابی روی موضوعات خاص و ارزش‌ها، با ترویج ناامیدی در جامعه، باعث کاهش مشارکت در انتخابات شده و سپس در انتخاباتی حداقلی، برخلاف توصیه رهبر حکیم انقلاب مبنی بر افزایش مشارکت و انتخابات حداکثری، از رای آوری خود مطمئن شوید و بتوانید منافع سیاسی خود را کسب کنید.
  • البته این مسیری که شما برای پیروزی در انتخابات‌ها در پیش گرفته‌اید ضربه کاری به انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی است و لازم است هرچه زودتر از این روش دست بردارید.‌
  • شما که دبیرکل پایداری هستید از آقای پژمانفر بخواهید درباره کسانی که خودرو گرفته‌اند طبق دستور رییس مجلس شفاف‌سازی کند و گزارش آن را به صحن علنی و مردم ارائه کند

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰