ببینید | کوبا بزرگترین موزه اتومبیل‌های کلاسیک

هاوانا یکی از زیباترین پایتخت های جزیره در جهان است. جذابیت استعماری هاوانای قدیمی، با ساختمان‌های باشکوهش، در مجاورت دریای کارائیب، سواحل و سرگرمی‌های افسارگسیخته است.

دریافت 1 MB

264 263