حوزه نوشت: حاجیه خانم مخترع (از خاندان مجتهدی تبریزی) همسر آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید دی ماه سال ۱۴۰۱ درگذشت و در حرم حضرت معصومه به خاک سپرده شد. بیشتر بخوانید: عاشقانه ای به یاد ماندنی در قم | اشک ها و بی تابی های آیت‌الله جوادی آملی در وداع ابدی با همسرشان + […]

دور از غوغا، آرامش کنار «یار» / آیت‌الله سبحانی سر مزار همسرش + عکس‌ها

حوزه نوشت: حاجیه خانم مخترع (از خاندان مجتهدی تبریزی) همسر آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید دی ماه سال ۱۴۰۱ درگذشت و در حرم حضرت معصومه به خاک سپرده شد.

دور از غوغا، آرامش کنار یار / آیت‌الله سبحانی سر مزار همسرش + عکس‌هادور از غوغا، آرامش کنار یار / آیت‌الله سبحانی سر مزار همسرش + عکس‌هادور از غوغا، آرامش کنار یار / آیت‌الله سبحانی سر مزار همسرش + عکس‌هادور از غوغا، آرامش کنار یار / آیت‌الله سبحانی سر مزار همسرش + عکس‌هادور از غوغا، آرامش کنار یار / آیت‌الله سبحانی سر مزار همسرش + عکس‌ها

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰