خانواده شهید مدافع حرم «مقداد مهقانی» گفت: شهید به دو چیز در زندگی‌اش خیلی اهمیت می‌داد؛ بیت‌المال و حق‌الناس و با همین کارهای کوچک خدا را عاشق خودش کرد. از شهادتش راضی هستیم و فقط دلتنگی که اذیتمان می‌کند. دریافت ۹ MB ۲۶۶ ۳۵

خانواده شهید مدافع حرم «مقداد مهقانی» گفت: شهید به دو چیز در زندگی‌اش خیلی اهمیت می‌داد؛ بیت‌المال و حق‌الناس و با همین کارهای کوچک خدا را عاشق خودش کرد. از شهادتش راضی هستیم و فقط دلتنگی که اذیتمان می‌کند.

دریافت ۹ MB

۲۶۶ ۳۵