کمیته انضباطی فدراسیون ابلاغیه‌ای را برای بازیکن تیم سپاهان صادر کرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ کمیته انضباطی فدراسیون اعلام کرد: در پی تخلف صورت‌گرفته از سوی امید نورافکن، بازیکن تیم سپاهان اصفهان، مبنی بر نقض ماده ۷۱ مقررات از طریق مصاحبه علیه مقامات رسمی، ابلاغ می‌شود که نامبرده ظرف مهلت ۴۸ ساعت دفاعیات کتبی خود […]

واکنش فوری کمیته انضباطی به اظهارات خبرساز ستاره سپاهان

کمیته انضباطی فدراسیون ابلاغیه‌ای را برای بازیکن تیم سپاهان صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ کمیته انضباطی فدراسیون اعلام کرد: در پی تخلف صورت‌گرفته از سوی امید نورافکن، بازیکن تیم سپاهان اصفهان، مبنی بر نقض ماده ۷۱ مقررات از طریق مصاحبه علیه مقامات رسمی، ابلاغ می‌شود که نامبرده ظرف مهلت ۴۸ ساعت دفاعیات کتبی خود را به کمیته انضباطی ارسال کند.

۲۵۸۲۵۸