یک بلاگر فضای مجازی در ویدیویی یک لامبورگینی را برای انجام تست مقاومت، نابود کرد.

یک بلاگر فضای مجازی در ویدیویی یک لامبورگینی را برای انجام تست مقاومت، نابود کرد.