ایسنا نوشت: چین گزارش کنگره آمریکا را برای تحریم ۲۹ قاضی هنگ کنگی دخیل در پرونده‌های امنیت ملی این منطقه محکوم کرد.

ایسنا نوشت: چین گزارش کنگره آمریکا را برای تحریم ۲۹ قاضی هنگ کنگی دخیل در پرونده‌های امنیت ملی این منطقه محکوم کرد.