ایسنا نوشت: رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد، تحریم‌های جدیدی علیه شرکتهای روسیه اعمال کرده است.

ایسنا نوشت: رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد، تحریم‌های جدیدی علیه شرکتهای روسیه اعمال کرده است.