هنوز وقتش نرسیده ۲-۲ برگ از برنامه ۷۰۰۰ صفحه ای تان را رونمایی کنید و اقتصاددانانی را که گفتید به خط کرده اید به کاربگیرید؟ محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا نوشت: جناب آقای رئیسی با سقوط سنگین و مداوم شاخص بورس ،روی دولت قبل را سفید کردید. هنوز وقتش نرسیده ۲-۲ برگ از برنامه ۷۰۰۰ […]

مهاجری به رئیسی: هنوز وقتش نرسیده ۲-۳ برگ از برنامه ۷۰۰۰صفحه‌ای‌تان را رونمایی کنید؟!

هنوز وقتش نرسیده ۲-۲ برگ از برنامه ۷۰۰۰ صفحه ای تان را رونمایی کنید و اقتصاددانانی را که گفتید به خط کرده اید به کاربگیرید؟

محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا نوشت:

  • جناب آقای رئیسی
  • با سقوط سنگین و مداوم شاخص بورس ،روی دولت قبل را سفید کردید.
  • هنوز وقتش نرسیده ۲-۲ برگ از برنامه ۷۰۰۰ صفحه ای تان را رونمایی کنید و اقتصاددانانی را که گفتید به خط کرده اید به کاربگیرید؟
  • آن کاندیدای پوششی که گفت بورس را سه روزه حل میکنم و الان معاون شماست کو؟

مهاجری به رئیسی: هنوز وقتش نرسیده ۲-۳ برگ از برنامه ۷۰۰۰صفحه‌ای‌تان را رونمایی کنید؟!

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰