واکنش فاضلی به اعلام سخنگوی دولت / «شبیه» ابلاغ مجوز فروش کتاب به کتابفروشی است!

واکنش فاضلی به اعلام سخنگوی دولت / «شبیه» ابلاغ مجوز فروش کتاب به کتابفروشی است!

عوامل سلب هم با ابلاغ رفع نمی‌شوند.

محمد فاضلی، جامعه‌شناس نوشت:

  • سخنگوی دولت: «راه‌اندازی خانه گفت‌وگوی آزاد به همه دانشگاه‌ها ابلاغ شده است.»
  • شبیه ابلاغ مجوز فروش کتاب به کتابفروشی است. یک کارکرد دانشگاه، گفت‌وگوی آزاد است.
  • اگر این کارکرد را به آن ابلاغ می‌کنید، تأیید این است که قبلاً آنرا سلب کرده‌اید.
  • عوامل سلب هم با ابلاغ رفع نمی‌شوند.

واکنش فاضلی به اعلام سخنگوی دولت / «شبیه» ابلاغ مجوز فروش کتاب به کتابفروشی است!

۲۱۲۲۰