عوامل سلب هم با ابلاغ رفع نمی‌شوند. محمد فاضلی، جامعه‌شناس نوشت: سخنگوی دولت: «راه‌اندازی خانه گفت‌وگوی آزاد به همه دانشگاه‌ها ابلاغ شده است.» شبیه ابلاغ مجوز فروش کتاب به کتابفروشی است. یک کارکرد دانشگاه، گفت‌وگوی آزاد است. اگر این کارکرد را به آن ابلاغ می‌کنید، تأیید این است که قبلاً آنرا سلب کرده‌اید. عوامل سلب […]

واکنش فاضلی به اعلام سخنگوی دولت / «شبیه» ابلاغ مجوز فروش کتاب به کتابفروشی است!

عوامل سلب هم با ابلاغ رفع نمی‌شوند.

محمد فاضلی، جامعه‌شناس نوشت:

  • سخنگوی دولت: «راه‌اندازی خانه گفت‌وگوی آزاد به همه دانشگاه‌ها ابلاغ شده است.»
  • شبیه ابلاغ مجوز فروش کتاب به کتابفروشی است. یک کارکرد دانشگاه، گفت‌وگوی آزاد است.
  • اگر این کارکرد را به آن ابلاغ می‌کنید، تأیید این است که قبلاً آنرا سلب کرده‌اید.
  • عوامل سلب هم با ابلاغ رفع نمی‌شوند.

واکنش فاضلی به اعلام سخنگوی دولت / «شبیه» ابلاغ مجوز فروش کتاب به کتابفروشی است!

۲۱۲۲۰