اقتصادنیوز نوشت: دانشگاه الزهرا، سپیده رشنو دانشجوی «نقاشی» مقطع کارشناسی خود را به دلیل «عدم رعایت پوشش اسلامی»، ۲ ترم با احتساب سنوات از تحصیل منع کرد. به سپیده رشنو گفته بودند «۲ ترم به مرخصی برو» که نپذیرفت و تعلیق شد. او در اینستاگرامش نوشته، پس از ۲ترم، با «پوشش اختیاری» به دانشگاه خواهد […]

 «تعلیق» سپیده رشنو از دانشگاه به اتهام عدم رعایت پوشش اسلامی»

اقتصادنیوز نوشت: دانشگاه الزهرا، سپیده رشنو دانشجوی «نقاشی» مقطع کارشناسی خود را به دلیل «عدم رعایت پوشش اسلامی»، ۲ ترم با احتساب سنوات از تحصیل منع کرد. به سپیده رشنو گفته بودند «۲ ترم به مرخصی برو» که نپذیرفت و تعلیق شد.

  • او در اینستاگرامش نوشته، پس از ۲ترم، با «پوشش اختیاری» به دانشگاه خواهد رفت.
  • او همچنین در بخشی از پست اینستاگرامش نوشت: «توی کمیتهٔ انضباطی دو صفحهٔ سفید دادند و گفتند دفاعت را بنویس. نوشتم:"به عنوان یک شهروند برای لباسی که می‌پوشم حق انتخاب دارم." از فروردین ممنوع‌الورود شدم تا ابلاغ حکم کمیتهٔ انضباطی. بالأخره ابلاغِ شفاهی کردند:دو ترم منع از تحصیل(تعلیق) با احتساب سنوات.»
  • رشنو در تیر ۱۴۰۱ در پی اعتراض به دخالت‌های یک زن آمر به معروف به نام رایحه ربیعی به نوع پوشش‌اش، دستگیر شد.
     «تعلیق» سپیده رشنو از دانشگاه به اتهام عدم رعایت پوشش اسلامی»

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰