نویسنده فضای سیاسی کشور برای انتخابات مجلس دوازدهم را سرد و بی روح ارزیابی کرده و معتقد است خبرگزاری تسنیم با انتشار «نیش خبر» تدارک لیست انتخاباتی لاریجانی، سعی داشت تنور آن را روشن کند که با واکنش سریع لاریجانی مواجه شد. لاریجانی در تکذیبیه مختصر خود نوشت: « بدین وسیله از جریان خالص‌سازی رفع […]

شرط انتخاباتی سنگین لاریجانی

نویسنده فضای سیاسی کشور برای انتخابات مجلس دوازدهم را سرد و بی روح ارزیابی کرده و معتقد است خبرگزاری تسنیم با انتشار «نیش خبر» تدارک لیست انتخاباتی لاریجانی، سعی داشت تنور آن را روشن کند که با واکنش سریع لاریجانی مواجه شد.

لاریجانی در تکذیبیه مختصر خود نوشت: « بدین وسیله از جریان خالص‌سازی رفع نگرانی می‌شود و بعید است به این روش برادران بتوان رقابت تصنعی ایجاد کرد. مُلک را چاره‌ای دیگر نیاز است». این چند جمله به ظاهر ساده وقتی از زبان یک سیاستمدار با سابقه ای مثل لاریجانی بیان می شود اهمیتی صد چندان پیدا می کند که نیاز به رمزگشایی دارد.

واکنش سریع لاریجانی به نیش خبر تسنیم را می توان این طور ترجمه کرد که شخص لاریجانی منتظر چنین فرصتی بوده است که با ترسیم و تعیین شروطی، پیش زمینه حضور تیمش را برای انتخابات مجلس ۱۴۰۲ فراهم کند. ساخت و استفاده واژه خالص سازی برای جریان فعال سیاسی کشور در واقع حمله و ضربه به این جریان است تا رقیب را در موقعیت اتهام قرار دهد.

وقتی می گوید:«بعید است به این روش برادران بتوان رقابت تصنعی ایجاد کرد» ، مفهومش این است که فضا را باز کنید تا وارد انتخابات شویم. بیشترین مخاطبش اعضای محترم شورای نگهبان است که یاران لاریجانی را در انتخابات آتی احراز صلاحیت کنند. با مطرح کردن این گزاره منتظر چراغ سبز حاکمیت و گرفتن تضمین ورود است. لاریجانی در چند سال اخیر که مدیریت اجرایی به دور بوده، فرصت کافی داشته است تا تحولات سیاسی کشور و منطقه را مطالعه کند و به واسطه نزدیکی به بیت رهبری، خوب می داند که مشارکت حداکثری مردم و حضور طیف های سیاسی در انتخابات برای نظام مهم است لذا حضورش در انتخابات را مشروط می کند تا موفقیت تیمش را بیمه کند.

استفاده از عبارت "رقابت تصنعی" هم از جنس آتش تهیه برای حمله بعدی است. با این عبارت ضربه اولیه را به ساز و کار انتخابات و جریان سیاسی فعال می زند تا با زیر سوال بردن آنها امتیازات بیشتری را بگیرد. به نظر من تکذیبیه لاریجانی بیشتر حاوی پیام درخواست و تائید حضور مشروط است و به احتمال زیاد با قدرت تمام در انتخابات شرکت خواهد کرد. چون فاصله گرفتن یک سیاستمدار از رقابت های انتخاباتی می تواند به مرگ تدریجی زیست سیاسی او منجر شود.

جمله آخر در تکذیبیه لاریجانی ( مُلک را چاره‌ای دیگر نیاز است) یک گزاره چند وجهی مبهم است. این جمله را هم می توان اعتراض به وضع موجود قرائت کرد و هم می توان پیشنهاد همکاری برای حل مسئله در نظر گرفت. در نهایت می توان واکنش سریع و تکذیبیه فنی لاریجانی را تمایل شدید ایشان برای حضور در فضای رقابت های انتخاباتی و احیای نقش خانواده لاریجانی ها در سپهر سیاسی کشور تفسیر کرد.

۲۱۶۲۱۶