جای هنرمند کجاست؟ سلبریتی کیست و شهرت چیست؟ جامعه‌ای که دیگر جوانمرد ندارد و معرکه در معرکه‌ای که پس از سی سال دوباره روی صحنه تئاتر رفت. سیاوش طهمورث در کافه خبر خبرآنلاین درباره این موارد صحبت کرد و گفت جامعه نسبت به سی سال پیش پیشرفت نداشته و اگر سی سال بعد هم اوضاع […]

ببینید | نظر سیاوش طهمورث در خصوص برخی مسئولین: آنها اشتباه نکردند، ما انتخابشان کردیم و ما اشتباه کردیم!

جای هنرمند کجاست؟ سلبریتی کیست و شهرت چیست؟ جامعه‌ای که دیگر جوانمرد ندارد و معرکه در معرکه‌ای که پس از سی سال دوباره روی صحنه تئاتر رفت. سیاوش طهمورث در کافه خبر خبرآنلاین درباره این موارد صحبت کرد و گفت جامعه نسبت به سی سال پیش پیشرفت نداشته و اگر سی سال بعد هم اوضاع همین‌گونه باشد، باز هم معرکه در معرکه را روی صحنه خواهد برد. منبع: خبرآنلاین

دریافت ۵ MB

۲۵۶ ۳۳