رسانه دولتی «تاس» روسیه خبر داد یک فروند جنگنده «سوخو-۳۴» این کشور در منطقه «بریانکس» که با اوکراین مرز مشترک دارد، سقوط کرده است. منبع: خبرفوری دریافت ۲ MB ۲۶۴ ۳۵

رسانه دولتی «تاس» روسیه خبر داد یک فروند جنگنده «سوخو-۳۴» این کشور در منطقه «بریانکس» که با اوکراین مرز مشترک دارد، سقوط کرده است. منبع: خبرفوری

دریافت ۲ MB

۲۶۴ ۳۵