یک ایرانی در باکو ویدیویی منتشر کرده که در آن قیمت خودرو تیگو ۷ پرو، یک میلیارد و دویست میلیون تومان است./چندثانیه دریافت ۲ MB ۲۶۱ ۲۶۳

یک ایرانی در باکو ویدیویی منتشر کرده که در آن قیمت خودرو تیگو ۷ پرو، یک میلیارد و دویست میلیون تومان است./چندثانیه

دریافت ۲ MB

۲۶۱ ۲۶۳