تصویری از یک پرنده با ظاهری عجیب واکنش‌های زیادی در فضای مجازی داشته است. دریافت ۶۱۷ KB ۲۶۱ ۲۶۳

تصویری از یک پرنده با ظاهری عجیب واکنش‌های زیادی در فضای مجازی داشته است.

دریافت ۶۱۷ KB

۲۶۱ ۲۶۳