فیلمی هوایی از استقرار هزاران مهاجری که در جنگل های شمال فرانسه چادر زده‌اند در فضای مجازی منتشر شده است./دانشجو دریافت ۳ MB ۲۶۱ ۲۶۳

فیلمی هوایی از استقرار هزاران مهاجری که در جنگل های شمال فرانسه چادر زده‌اند در فضای مجازی منتشر شده است./دانشجو

دریافت ۳ MB

۲۶۱ ۲۶۳