روسیه حملات پهپادی جدیدی را علیه اهدافی در شهر ترنوپیل اوکراین انجام دادند. طبق ویدئوهای منتشره، تعدادی اصابت و انفجار بزرگ در این شهر رخ داده است. دریافت ۱ MB ۳۳ ۳۳

روسیه حملات پهپادی جدیدی را علیه اهدافی در شهر ترنوپیل اوکراین انجام دادند. طبق ویدئوهای منتشره، تعدادی اصابت و انفجار بزرگ در این شهر رخ داده است.

دریافت ۱ MB

۳۳ ۳۳