نگاه نگارنده بر این است که چنانچه در انتخابات به اعتماد عمومی ضربه وارد شود همه بازنده ایم و لو اینکه در انتخابات پیروز شده باشیم آنچه مهم است ارزش‌گرایی است و دایره ارزشگرایی بقدری وسیع است که در سایه ولایت، اصول و اصلاح را توامان دارد. رهبری معظم انقلاب فرمودند در انتخابات ۴ راهبرد […]

نگاه نگارنده بر این است که چنانچه در انتخابات به اعتماد عمومی ضربه وارد شود همه بازنده ایم و لو اینکه در انتخابات پیروز شده باشیم

آنچه مهم است ارزش‌گرایی است و دایره ارزشگرایی بقدری وسیع است که در سایه ولایت، اصول و اصلاح را توامان دارد. رهبری معظم انقلاب فرمودند در انتخابات ۴ راهبرد امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت دنبال شود؛ تامین امنیت و سلامت مربوط به شورای محترم نگهبان و دولت محترم است و در مقوله مشارکت و رقابت، حزب موتلفه اسلامی معتقد به کوشش همه ارکان نظام و احزاب برای مشارکت حداکثری و رقابت سالم و در پرتو متانت است.

مسئله مهم دیگر ارائه برنامه برای اداره کشور است که گروه‌ها و جناح‌های سیاسی محور اصلی رقابت را جدال احسن برنامه ها بگذارند و وعده های صادق را حول برنامه های قابل اجرا شکل بدهند تا مردم شاخص صحیح انتخاب را در وجه جمهوریت نظام بیابند.

احزاب و گروه ها می توانند زمینه ساز رشد سیاسی جامعه باشند و این نباشد در خلا وجودی احزاب، باندها توسعه می یابند، در دایره دوستان خود در پی دشمن نباشیم و رقیب انتخاباتی را به رسمیت بشناسیم‌ و مشترکات را تقویت کنیم و این زمینه اتحاد و انسجام ملی است.

توسعه فضای سیاسی که باقیمانده اصلاح طلبان، از آن یاد می کنند به معنای ورود عناصر نامطلوب، نابلد و یا تسری سیاست های غلط است در حالیکه واقعیت، رقابت بسیط حول برنامه و کارآمدی است و در این گذر، تخریب و تحدید دایره دوستان هم راهی ندارد. باید از تضارب آراء و نقد روش ها به اصلاح برسیم و گاهی ناچار هستیم سیاست ها را اصلاح کنیم‌.

رهبری هم فرمودند که مسئله اول کشور اقتصاد است و با حل مشکلات اقتصادی سرمایه اجتماعی ترمیم می شود و فونداسیون سایر سیاست گذاری ها و توفیق در اجرای آن این بازیابی است، اگر این بازیابی به موقع انجام نشود تاب آوری در جامعه به مرز بحران می رسد.

وقتی از سرمایه اجتماعی که خمیرمایه جامعه است می‌گوییم بایستی شبکه های مشارکت مدنی را ایجاد و تقویت کنیم و همه سلایق صحیح و در چارچوب ولو غیر همسو با ما را بپذیریم و این تلقی نوین از جامعه است‌ که بر بستر آن می توان جامعه‌سازی نمونه اسلامی که رهبر معظم انقلاب بر ما تکلیف فرموده اند رسید چرا که تمدن سازی نوین اسلامی هم که وظیفه گام دوم ما هست بر مولفه سرمایه اجتماعی استوار است که بسط آن از توسعه اعتماد اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی و بیداری اجتماعی می گذرد.

ما باید از انتخابات و رقابت های انتخاباتی به همبستگی و وحدت ملی برسیم و اعتماد عمومی را افزایش دهیم، در انتخاباتی که به اعتماد عمومی ضربه وارد می شود و با ویترین رقابت از آن می کاهیم همه بازنده ایم ولو اینکه ظاهرا پیروز باشیم، اما درانتخاباتی که مشارکت بالای سیاسی جامعه به عزت و اقتدار ملی کمک کند همه برنده ایم ولو اینکه ظاهرا رقیب برنده باشد، بدان جهت که این رقیب در دایره مشترکات ملی دوست ماست و دشمن دشمن مشترکمان است، در این رویکرد تنگ نظری جایی ندارد.کار مشترک ما در انتخابات، افزایش اقتدار نظام است آیا این کار مشترک و اصلی باید قربانی منیت ها بشود؟امروز کشور بیش از پیش به عقلانیت اصیل انقلابی نیاز دارد.

*معاون سیاسی حزب موتلفه

۲۱۶۲۱۲