فردا نوشت: عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: اگر هر کسی بخواهد به عناوین مختلف مثل انتخاب اصلح دکانی درست کند و بعد هم بخواهد آن را اهرمی برای سهم خواهی قرار دهد، نتیجه ای جز شکست برای مردم نخواهد داشت. صادق محصولی دبیرکل جبهه پایداری روز گذشته موضع گیری شفافی درباره رویکرد این تشکل […]

 انتقاد از «دکان انتخاب اصلح» جبهه پایداری / اصلح‌شان احمدی‌نژاد است

فردا نوشت: عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: اگر هر کسی بخواهد به عناوین مختلف مثل انتخاب اصلح دکانی درست کند و بعد هم بخواهد آن را اهرمی برای سهم خواهی قرار دهد، نتیجه ای جز شکست برای مردم نخواهد داشت.

  • صادق محصولی دبیرکل جبهه پایداری روز گذشته موضع گیری شفافی درباره رویکرد این تشکل در انتخابات مجلس دوازدهم انجام داد و ضمن تأکید بر انتخاب اصلح گفت «در عین تلاش برای رسیدن به لیست واحد نباید از اصول و ارزشها عدول کرد.»
  • حبیب الله بوربور درباره تأکید دبیرکل جبهه پایداری برای انتخاب اصلح در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: کسانی که صحبت از اصلح می کنند، اصلح‌شان احمدی‌نژاد است. ادعای دفاع از اصول و ارزش ها دارند اما ارزش و اصول به این نیست که سر سفره انقلاب بنشینند اما علیه انقلاب حرف بزند.
  • وی با اشاره به تأکیدات مشابه جبهه پایداری بر انتخاب اصلح در انتخابات مجلس سال ۱۳۹۸ افزود: پایداری ها می خواهند سهم خواهی کنند، بحث وحدت ندارند چون وحدت این نیست که طرف بدون بررسی و نگاه کارشناسی به حوزه انتخاب نامزدهای لیست واحد، به اسم انتخاب اصلح حرف سهم و سهم خواهی را پیش بکشد.
  • عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب تأکید کرد: نخست باید دید مجلس به چه نمایندگانی نیاز دارد و آن نیروها را از همه جریانات سیاسی حتی جریان مخالف اصولگرایی انتخاب کند. اگر یک سلیقه سیاسی بخواهد با سهم خواهی نیروهای خودش را در لیست قرار دهد، نتیجه اش این می شود که فردا در مجلس ناهماهنگی پیش می آید و کار مردم روی زمین می ماند.
  • وی درباره اعتماد به نفس امروز جبهه پایداری گفت: اعتماد به نفس جبهه پایداری برای آن است که دوره گذشته نام نامزدهای جبهه پایداری در فهرست نهایی اصولگرایان قرار گرفت. اگر مانند گروه هایی که سال ۱۳۹۸ به ائتلاف نیروهای انقلاب نپیوستند و لیست های آنها با هیچ اقبالی مواجه نشد، پایداری بر سر حرفش می ماند و نتیجه ارائه لیست جداگانه را به چشم می دید، امروز دوباره همان مشی را دنبال نمی کردند.
  • این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه نتیجه بستن لیست براساس سهم خواهی، تشکیل یک مجلس ناکارآمد خواهد بود، ادامه داد: ائتلاف به عنوان یک جریان سیاسی زمانی موفق است که گروه های حاضر در آن تنها به فکر حل مشکلات مردم براساس تدوین یک فهرست انتخاباتی کارآمد باشند اما اگر هر کسی بخواهد به عناوین مختلف مثل انتخاب اصلح دکانی درست کند و بعد هم بخواهد آن را اهرمی برای سهم خواهی قرار دهد، نتیجه ای جز شکست برای مردم نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰