کشف جسد ۲ مرد در خانه ای در قلب تهران پلیس را به صحنه جرم کشاند.

زن تهرانی 2 جسد مرد را در خانه اش دید و خشکش زد

به علت حساسیت موضوع گزارش این مرگ مشکوک به بازپرس امیرحسین علی مردان از شعبه ۱۰ دادسرای امور جنایی اعلام شد.

بنابر اظهارات همسر یکی از متوفیان مبنی بر  مصرف مواد الکلی  و احتمال تقلبی بودن آن به بازپرس ویژه قتل گزارش شد و بازپرس پرونده دستور داد تا جسد هر ۲ مرد برای بررسی های بیشتر و سم شناسی به پزشکی قانونی منتقل شوند.

بنا بر این گزارش، تحقیقات برای افشای راز مرگ این ۲ مرد در دستور کار کارآگاهان اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

  • منبع خبر : رکنا