فیلم رسوایی اخلاقی وزیربهداشت با خانم منشی ! فیلم

وزیربهداشت انگلیس پس از رسوایی با دستیارش استعفا داد. وزیربهداشت بریتانیا پس از بوسیدن دستیارش به دلیل نقض محدودیت های کرونایی از این مقام استعغا داد. پس از انتشار ویدیو … ادامه مطلب