براساس آخرین آمارها، قیمت مرغ در ماه های اخیر با رشد ۱۰۰درصدی روبرو بوده است. نشانه ای از وضعیت تورم بالا در اقتصاد ایران که روشن نیست تا مجا ادامه خواهد داشت. نرخ مرغ در دولت حسن روحانی به نوعی نمادی از ناکارآمدی دولت در کنترل بازار است. این ناکارآمدی را البته روحانی به گردن […]

براساس آخرین آمارها، قیمت مرغ در ماه های اخیر با رشد ۱۰۰درصدی روبرو بوده است. نشانه ای از وضعیت تورم بالا در اقتصاد ایران که روشن نیست تا مجا ادامه خواهد داشت.

نرخ مرغ در دولت حسن روحانی به نوعی نمادی از ناکارآمدی دولت در کنترل بازار است. این ناکارآمدی را البته روحانی به گردن مخالفانش می اندازد که نگذاشتند وزارت بازرگانی تشکیل شود.
وضعیت مرغ درحال امسال بحرانی شد و مردم برای خرید ان صف بستند که سال پیش مرغداران مجبور بودند جوجه مرغ ها را به دلیل نبود مشتری مناسب، دور بریزند!

صف های مرغ در ایام نوروز چنان بود که صاحبنظران نسبت به نقش آن در شیوع کرونا ابراز نگرانی کردند!

دولت روحانی امیدوار است با پایان تحریم ها، وضعیت اقتصاد نرمال شود اما هنوز چشم انداز روشنی برای وضعیت قیمتها و پایان فشارهای حداکثری امریکا وجود ندارد.

مشکلات اقتصادی موجود در کشور، کار اصلاح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ را بشدت مشکل می کند چراکه انها باید پاسخگوی عملکرد دولتی باشند که با حمایت آنها توانست هشت سال کشور را مدیریت کند.