عیدانه شهردار منطقه ۳ به شهروندان

مجموعه های ورزشی فرهنگ ‌و ملل و امامزاده قاضی الصابر(ع) و ۲۲ پروژه مقیاس محله ای آماده بهره برداری شد. به مناسبت اعیاد شعبانیه، مجموعه های ورزشی فرهنگ و ملل … ادامه مطلب